ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Такий висновок було зроблено Верховним Судом України під час проведення засідання Судової палати у цивільних справах 2 вересня 2015 року де ухвалено постанову у справі № 6-1049цс15 про те, що після прийняття рішення про стягнення переданого в іпотеку майна шляхом позасудового врегулювання на підставі договору, мешканці зобов’язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника звільнити житловий будинок або житлове приміщення.

У випадку якщо мешканці відмовляються звільнити житло добровільно, виселення буде здійснено примусово на підставі рішення суду.

Джерело: ВСУ