ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

У зв’язку з набранням чинності з 1 вересня 2015 року Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору   в Законі України “Про судовий збір” відбулися суттєві зміни, що стосуються як суб’єктів сплати судового збору так і його розмірів.

Так,   у частині 2 статті 4 Закону України “Про судовий збір” встановлюються нові ставки судового збору та з’являється диференціація розмірів платежів в залежності від правового статусу платника. Так наприклад, за подання позовної заяви майнового характеру встановлюється судовий збір 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати а фізичною особою або особою підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати проти 1 відсотку ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати для всіх категорій осіб в старій редакції цього ж Закону.

Тобто можна говорити про досить суттєве збільшення розмірів даного платежу, особливо по відношенню до юридичних осіб.

З іншими змінами ви можете ознайомитись на сайті Верховної Ради України.

Нагадуємо, що задекларованою метою внесених змін (ініціатором яких був Кабінет Міністрів України) було встановлення обґрунтованих та  справедливих ставок судового збору, а також збільшення надходжень до Державного бюджету України від його сплати, що має значно підвищити доступність правосуддя.

Джерело:Верховна Рада України