ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Кабінет Міністрів України затвердив своєю постановою від 26.08.2015 року №658 “Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців”.

Тепер особи, які навчалися на державному замовленні та не завершили навчання за певним ступенем освіти, та будуть повторно здобувати вищу освіту за державним замовленням у державних або комунальних вищих навчальних закладах починаючи з 1 вересня 2015 року, мають відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти витрачені на оплату свого навчання в попередньому ВНЗ.

Строк відшкодування встановлюється  не більше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

На момент публікації вказана постанова чинності не набрала.

Джерело:КМУ