ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Міністерством соціальної політики України на офіційному сайті оприлюднено проект Порядку подання форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні».

Вказана форма звітності № 1-ПА заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців.

Новий звіт має містити інформацію про:

суб’єктів господарювання, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні. У цьому розділі зазначається кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, у тому числі за професіями (посадами) та розміром заробітної плати;

суб’єктів господарювання, який наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Звіт подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості (далі – територіальний орган) за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.