ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Кабінет Міністрів України прийняв поставнову №652  від 19 серпня, якою затвердив Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання буде здійснюватися за рівнями та ступенями вищої освіти за галуззю знань “Богослов’я”.

Розгляд поданих документів буде здійснюватись Комісією з державного визнання документів про вищу духовну освіту, яка встановить еквівалентність рівня здобутої у вищих духовних навчальних закладах освіти освітньому рівню системи освіти України шляхом визначення відповідного або найбільш близького рівня та ступеня вищої освіти, за яким можливе визнання документа про вищу духовну освіту.

Джерело:КМУ