ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Уряд відмінив постанову Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 540 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Можливо це зроблено у звязку з підготовкою до створення нового ограну що буде здійснювати таку діяльність в найближчому майбутньому замість    — Фонду соціального страхування.

   Джерело: Кабінет Міністрів України