ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Державною фіскальною службою України у зв’язку з набранням чинності Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків” зроблено нагадування про те, що відбулись зміни у порядку обліку нерезидентів

Серед інших відбулось доповнення пункту 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України нормою, відповідно до якої нерезидент береться на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відповідного об’єкта у разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні.

Так, зокрема, нерезидент буде братися на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відповідного об’єкта після подання наступного переліку документів:

заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім’я нерезидента уповноваженими органами України;

дані про представника платника податку.

Джерело:Державна фіскальна служба України