ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Як стало відомо WikiLex, Центральною виборчою комісією встановлено форму переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у місцевих виборах.

У ньому зазначено в алфавітному порядку назви усіх політичних партій, документи яких надійшли до Комісії до 19 вересня 2015 року включно, назви вищого керівного органу кожної політичної партії, який прийняв рішення про участь місцевих організацій партії у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Крім того — дати, номера та назви рішення вищого керівного органу політичної партії про участь місцевих організацій партії у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, найменування центрального керівного органу політичної партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференцій) місцевих організацій політичної партії про висування кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посади міських голів, а також (за наявності) – невідповідності вимогам частини першої статті 36 Закону, допущені окремими політичними партіями у наданих ними до Центральної виборчої комісії документах.

Джерело:Центральна виборча комісія