ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

WikiLex стало відомо, що Міністерство соціальної політики України в листі від 26.06.2015 р. № 7748/0-14-16/16 висловило свою позицію, щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам.

Так зокрема, надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі до одного посадового окладу передбачено для педагогічних працівників статтею 57 Закону України «Про освіту».

Механізм надання відповідно щорічної грошової винагороди педагогічним працівника визначений відповідним порядком, та затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 898.

Згідно з цією постановою щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Зазначене положення, на думку Міністерсва, має містити, крім показників і умов надання грошової винагороди, перелік можливих упущень, порушень, за які працівники позбавляються грошової винагороди, а також визначати коло працівників, на яких поширюється чинність такої виплати. У разі відсутності в положенні таких норм доцільно внести відповідні зміни до нього.

Відповідно із зазначеною постановою розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Тобто, виплата грошової винагороди пропорційно відпрацьованому часу або двічі на рік може мати місце за умови, якщо це передбачено положенням навчального закладу системи освіти.