ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Як стало відомо WikiLex, Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 16 вересня 2015 р. № 724 “Про використання у системі управління ризиками орієнтовних показників митної вартості товарів” та  постановив запровадити використання органами доходів і зборів у системі управління ризиками єдиних орієнтовних показників митної вартості товарів під час митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу)  а Державній фіскальній службі дано завдання визначити перелік товарів у розрізі товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД і країн походження та їх середньозважену митну вартість, розраховану за останні шість місяців, крім товарів військового призначення, подвійного використання та товарів, які реалізуються у порядку біржової торгівлі та сформувати в установленому порядку на підставі зазначеного переліку орієнтовні показники митної вартості товарів.