ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Як стало відомо WikiLex, Міністерство фінансів своїм наказом від 14 серпня 2015 року № 706 затвердило Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.

 Цілями Моніторингу як складової частини податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є:

встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;

виявлення потенційних ризиків трансфертного ціноутворення;

проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов’язань;

забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

Моніторинг здійснюється шляхом:

спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій;

аналізу інформації про здійснені контрольовані операції, звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення;

аналізу інформаційних джерел, що містять інформацію та відомості про господарську діяльність платників податків та/або необхідні для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».