ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Wikilex зауважує, що наступна інформація може зацікавити як адвокатів і їх помічників так і юристів, які в майбутньому збираються спробувати себе на адвокатському поприщі.

Рада адвокатів України, після заслуховування пропозиції адвокатів, представників органів адвокатського самоврядування, а також у зв’язку із змінами у законодавстві України, затвердила нову редакцію Положення про помічника адвоката, зокрема, було вирішено питання щодо розширення його прав.

Тепер помічник адвоката серед іншого, має право: у нескладних справах за дорученням адвоката знайомитися з матеріалами справи, робити виписки та копії; за дорученням адвоката, якщо таке передбачено в договорі із клієнтом, подавати документи (заяви, клопотання, позови, пояснення тощо) виготовлені адвокатом, за підписом і зазначенням процесуального статусу адвоката, в підрозділи правоохоронних та судових органів, до компетенції яких віднесено реєстрацію таких документів, за виключенням випадків подання процесуальних документів в самому процесі слідчої, процесуальної дії, або судовому засіданні;

Крім того було виключено норму, відповідно до якої втрата помічником адвоката посвідчення вважалася порушенням трудової дисципліни, за яке адвокатом застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Джерело