ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

WikilLex вважає, що вказана новина буде цікава для широкого загалу, починаючи від звичайних працівників, закінчуючи власниками великих підприємств.

Нещодавно, Міністерство соціальної політики передало на погодження до профспілок законопроект “Про колективні договори та колективні угоди”. Власне автора дуже цікавило, що ж такого революційного запропонує нам, звичайним громадянам України, а особливо тим хто працює на великих і не дуже підприємствах цей  проект нормативно – правового акту.

Відповідно до цілого ряду супроводжуючих документів, вказано, що в ньому є цілий ряд новацій, що враховує рекомендації експертів Міжнародної організації праці (обмежено строк дії колективних договорів й угод, строк переговорів, надана можливість призупинення дії колективних договорів й угод, забезпечено право фізичних осіб, які використовують найману працю, укладати колективний договір); норми Рекомендації щодо колективних договорів № 91 Міжнародної організації праці; ) норми Директиви Ради 91/533/ЄЕС (установлено обов’язок роботодавця інформувати працівників про колективний договір і колективні угоди, що на нього поширюються, унесення змін і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди), а також норми Директиви Ради  2001/23/ЄС (установлено строк дії умов колективного договору в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу юридичної особи), припинення діяльності первинної профспілкової організації).

Але власне новим проектом пропонується ввести кілька нововведень, зокрема новий вид колективних угод — підгалузеві, у переговорах з укладення яких можуть брати участь нерепрезентативні всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, господарські об’єднання та громадські організації (їх об’єднання), що представляють інтереси роботодавців певного виду чи декількох видів економічної діяльності, нову форму здійснення соціального діалога — укладення соціальних пактів, які міститимуть домовленості сторін, у тому числі на національному й територіальному рівнях соціального діалога, крім того з’явилося уточнення, що стороною колективного договору є й органи виконавчої влади, суб’єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої влади (в частині виконання функцій з управління суб’єктами державної форми власності).

Але загалом, варто зазначити, що фактично новий законопроект є не чим іншим як добре розписаний по процедурах та перероблений з урахуванням інергаційних прагнень України Законом України “Про колективні договори ”, що був прийнятий в 1993 році.