ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ

Як відомо будь-якому бухгалтеру, який веде облік працівників, про кожного нового працівника потрібно відразу повідомити до ДФС. Однак, в залежності від суті та особливостей роботи, багатьох працівників зараз приймають за цивільно-правовими угодами. Чи буде порушенням, якщо про такого працівника не повідомити ДФС? Звернемося до офіційного роз’яснення, на яке Ви можете посилатися у разі спору з ДФС.

Спершу, нагадаю читачу, що відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», повідомлення про прийняття на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за основним місцем обліку їх як платника єдиного внеску, за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використання електронного цифрового підпису відповідальних осіб до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носія, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Міжрегіональним головним управлінням ДФС листом від 03.09.2015 р. № 21446/10/28-10-06-11 щодо подачі повідомлення про цивільно-правовий договір повідомлено наступне.
Ст. 24 Кодексу законі про працю України (далі – КЗпП) містить положення щодо укладання трудового договору. Укладання договорів цивільно-правового характеру не регулюється ст. 24 КЗпП.

Враховуючи вище викладене, повідомлення про дату початку дії укладених договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами не потрібно подавати до органів державної фіскальної служби